הערכת ציורים ופסלים, חפצי ערך ועתיקות, שמאות לצרכי ביטוח ומימוש