אם יש ברשותכם חפצי אמנות איסלמים עתיקים שברצונכם למכור לכל המרבה במחיר