אבני, אהרון (קמנוביץ) (Aharon Avni)


חי משנת 1906 עד 1951

בתהליך