יורש, אביגיל (Avigail Yoresh)


חי משנת 1937 עד היום

בתהליך