רביבה, יפה


חי משנת 1924 עד 2012

ציירת ילידת ת"א