אדם, שלמה


חי משנת 1915 עד 1989

אדם, שלמהשלמה אדם, אמן ישראלי, בשנת 2011 הוצגה תערוכה רטרוספקטיבית של עבודותיו בגלריית תאטרון גבעתיים, אוצר התערוכה היה: דורון פולק.