פלטאו אריה (לאו)


חי משנת 1925 עד 2011

אמן ישראלי