ריכטר, טדיאוש


חי משנת 1880 עד 1940

צייר שהתמחה בציורי אקוורל