מאירוביץ, צבי (Zvi Meirovich)


חי משנת 1911 עד 1974

אמן ישראלי