צפריר, שלמה


חי משנת 1926 עד 2002

צפריר, שלמהאמן וצייר יפואי