אנטשר, יצחק (antcher)


חי משנת 1899 עד 1992

צייר ישראלי