קונוביק, מילאן (Milan Konjovic)


חי משנת 1898 עד 1993

קונוביק, מילאן (Milan Konjovic)צייר סרבי נודע, ציוריו נחלקים לשש תקופות:
התקופה המוקדמת (1913–1928)
התקופה הכחולה (1929–1933)
התקופה האדומה (1934–1940)
התקופה האפורה (1945–1952)
התקופה הצבעונית (1953–1960)
התקופה האסוציאטיבית (1960–1985)
התקופה הביזנטית (1985–1990)