קולוביאנסקי, ישי


חי משנת 1892 עד 1970

אמן ישראלי