מרשק, יוסף-אברמוביץ (צורף רוסי) Josef Abromovich Marshak