פאוליני קמפאנלי (Pauline Eblé Campanelli)


חי משנת 1943 עד 2001

אמנית אמריקאית