צ'צ'ה פורת, אורה


חי משנת 1941 עד 2016

אורה צ'צ'ה פורת - אמנית ישראלית
חוג קרמיקה – 1968 – 1973
•תקופת הגבס עם האומן קוסטיק מערד – 1973 – 1983 /עבודה בחימר ויציקות גבס
•תקופת הברונזה – 1983 – 2004 /יציקת פסלי חימר ומעבר ליציקות פסלי ברונזה
•תקופת הברזל – 2004 – 2010 /החלה בחיבור של גרוטאות מכל הבא ליד
•תקופת חוטי הברזל – 2008 ואילך/פיסול בחוטי ברזל משולב בגזעים מן המדבר בהדרכת האומן מרמלה ניהאד דאביט