אדמסון, סידני (Sydney Adamson)


חי משנת 1872 עד 1958

צייר סקוטי היה פעיל בין השנים: 1892 עד 1914