דבורקיס, מייק (Mike Dvorkis)


מייק דבורקיס, אמן ישראלי, בעל תואר דוקטור לאמנות מאוניברסיטת ניו יורק, מורה לאמנות בתיכון ברמת השרון כ30 שנה, בבצלאל, במדרשה, במכללת הדסה ועוד.