פנחס אברמוביץ' (Pinchas Abramovich)


חי משנת 1909 עד 1986

פנחס אברמוביץ'