פרידלנד עופרה (Ofra Friedland)


(נ. 1959)
טרם הושג נידע על אומנות זו.