רוט, דודו (בנו של לאו רוט)


חי משנת 1940 עד 1979

דודו רוט בנו של הצייר לאו רוט גם היה אמן שצייר בסגנון דומה מאד לסגנון עבודותיו של אביו.