מאגנו אגניו, (Eugenio Magno)


חי משנת 1944 עד היום באיטליה

צייר איטלקי עכשיוי