רוש, לודוויג (Ludwig Rosch)


חי משנת 1865 עד 1936

רוש, לודוויג (Ludwig Rosch) - הוא צייר אוסטרי שחי בין השנים 1865-1936