פרידריכובה, סילביה (Silvia Fridrichova)


חי משנת 1944 עד היום

ציירת סלובקית.