פריצ'נפריד, אלויס, הינריך (Alois Heinrich Priechenfried)


Alois Heinrich Priechenfried
1867-1953 (Austrian)

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה