אדלר , צבי מיקלוש (Zvi Miklos Adler)


חי משנת 1909 עד 1965

צבי מיקלוש אדלר - ((1909-1965) - Zvi Miklos Adler