קהלת גרגורי (Gregory Kohelet)


חי משנת 1954 עד היום

צייר ישראלי