פאליה, קארלוס, קארולי Carolus (Karoly) Pallya


חי משנת 1875 עד 1930

צייר הונגרי