אווה קדישזון שרייבר (Ava Kadishson Schieber)


חי משנת 1926 עד היום

אומנית ישראלית