ניגרו, ג'ורג' (Jorge Nigro)


חי משנת 1942 עד 2018

צייר ארגנטינאי