נמדר, אסתר (Ester Namdar)


חי משנת 1957 עד היום

ציירת ישראלית