לורינץ, גוסטאב (Gustave Lorincz)


חי משנת 1855 עד 1931

לורינץ, גוסטאב (Gustave Lorincz) - צייר אוסטרי