רוטנברג, הרולד (Harold Rotenberg)


חי משנת 1905 עד 2011

צייר אמריקאי