מיגל תומר


חי משנת 1933 עד 2021

צייר ישראלי נולד ב 17.11.1933 - נפטר 2.5.2021
בגיל 87