פרס אלרואי, שרה


חי משנת 1913 עד היום

שרה פרס אלרואי, הינה פסלת. נולדה בשנת 1913. עלתה ארצה ב-1932. חברת קיבוץ אפיקים.
לימודים אצל הפסל רודי להמן ואצל יצחק דנציגר