מיאטלוב, אסתר (Ester Myatlov)


חי משנת 1976 עד היום ברוסיה, ישראל

אסתר מיאטלוב (Ester Myatlov)