אלפרד סדלק (Alfred Sedlak)


חי משנת 1925 עד היום

צייר