רוזנשטיין, יוסי


חי משנת 1950 עד היום

צייר ישראלי