יעל ברוריה אביעזר (Yael Bruria Aviezer)


ציירת ישראלית