צבי (ציצי) גרא (Zvi Geyra)


חי משנת 1927 עד 2008

צייר ישראלי