אגסי, רונית


חי משנת 1948 עד היום

נולדה במרחביה,
לימודים - אורנים, טבעון. ציור עם אברהם ישכיל, נהור, סלונים, אריה נבון, תרפיה באמנות, אוניברסיטת חיפה