פאפו, יעקב


חי משנת 1932 עד היום

טרם השגנו מידע על צייר זה