רוס, יוסף


יוסף רוס - צייר קריקטורות של פוליטיקאים ואנשי ציבור.