אוטו אלנבוגן


חי משנת 1922 עד 2022

צייר ופסל ישראלי