רובינשטיין, ישראל


חי משנת 1944 עד היום

אמן ישראלי