לנדאו, שמואל דויד לב


חי משנת 1895 עד 1979

שמואל דויד לב-לנדאו (1895-1979)