לוי, מוזס (Moses Levy)


חי משנת 1885 עד 1968

צייר יהודי יליד תוניסיה חי ויצר באיטליה.