קולניק, ארתור


חי משנת 1890 עד 1972

אמן יהודי יליד אוקראינה חי ויצר בפריז