ליפשיץ, אורי (Uri Lifschitz)


חי משנת 1936 עד 2011

אורי ליפשיץ (Uri Lifschitz)

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה