אדלשטיין, דוד דודא


חי משנת 1911 עד 1999

פסל ישראלי - טרם השגנו מידע רלבנטי על אמן זה